Kansainvälisyys

Kiinnostaako kansainvälinen toiminta?

Kansainvälisyyskasvatuksen kursseilla tutustutaan kulttuurien väliseen viestintään ja opitaan suvaitsevaisuutta sekä perehdytään globaalikasvatuksen eri osa-alueisiin. Osa kursseista toteutetaan kansainvälisinä projekteina ja opintoretkinä ulkomaille.

Nokian lukio on mukana European School Network  - kouluverkostossa, johon kuuluu seitsemän suomalaista lukiota. ESN:n kautta voi lähteä lyhyeen vaihtoon toiseen eurooppalaiseen kouluun. ESN järjestää myös erilaisia projekteja, esimerkiksi tiede-, musiikki- ja urheiluleirejä.