Opinto-ohjaus

Nokian lukiossa panostetaan hyvään, opiskelijalähtöiseen ohjaukseen. Tavoitteenamme on tukea ja kannustaa opiskelijoitamme koko opintopolun aikana niin, että jokainen opiskelija voi suunnitella opintonsa omien voimavarojensa mukaiseksi ja pystyy saavuttamaan tavoitteensa. Opinto-ohjauksesta vastaavat opinto-ohjaajat, mutta myös rehtorit, ryhmänohjaajat ja aineenopettajat osallistuvat ohjaukseen.

Opinto-ohjaajien antama ohjaus painottuu opiskelijan opinto-ohjelman suunnitteluun, uran valintaan ja jatko-opintoihin ohjaamiseen. Ohjauksen aiheita ovat muun muassa muutokset opinto-ohjelmassa, muualla suoritettavat kurssit, yo-tutkinnon hajauttaminen sekä jatko-opintosuunnitelmien laatiminen. Opinto-ohjauksen kurssien lisäksi opiskelijalla on oikeus saada riittävä määrä henkilökohtaista ohjausta.

Opinto-ohjaajat ja ohjattavat ryhmät lukuvuonna 2017 - 2018

 

Anu Jokinen (puh. 040 1334 120)

17A, 16D, 15C, 15D

 

Juha Sainio (puh. 040 7799 043)

17C, 16C

 

Jaana Heikkilä (puh. 044 4860 916)

17B, 17D, 16A, 16B, 15A, 15B, 14A