Opinto-ohjauksen kurssit

Opinto-ohjaus Nokian lukiossa pitää sisällään kaksi lukiokurssia:

OPA1 = PAKOLLINEN KURSSI, josta

 • 1. vuonna suoritetaan 1/3 kurssia, 2. vuonna 1/3 ja abivuonna 1/3 kurssia.
 • 1. vuoden oppitunnit pidetään 1. ja 3. jaksossa (tuntien ajankohdat ilmoitetaan jaksojen alussa). Oppituntien aiheet käsittelevät mm. lukio-opintoja, yo-kirjoitusten hajautusta ja kurssivalintoja.
 • 2. vuoden oppitunnit pidetään 4. ja 5. jaksossa (opiskelija valitsee Wilmasta itselleen sopivan ajankohdan). Oppitunneilla kerrotaan erilaista jatko-opintomahdollisuuksista sekä yo-kirjoituksista.
 • 3. vuonna pidetään kaikille abeille pakollisia infotilaisuuksia auditoriossa, opiskelija tutustuu itseään kiinnostaviin opiskelupaikkoihin, osallistuu Studia-messuille ja/tai käy kuuntelemassa OPA2-kurssin vierailuluennoitsijoita. Abivuonna ohjaus painottuu henkilökohtaiseen ohjaukseen ja oman jatko-opintosuunnitelman laatimiseen.
 • Opiskelija saa kurssista suoritusmerkinnän S.

OPA2 = SYVENTÄVÄ KURSSI

 •  2. jaksossa koodilla 7
 • tunnit pidetään auditoriossa
 • kurssilla syvennetään tietoja koulutuksen valinnasta, koulutusvaihtoehdoista ja hakumenettelyistä
 • tunneilla käy vierailijoita mm. eri oppilaitoksista kertomassa pääsykokeista, opintojen sisällöistä ja uramahdollisuuksista
 • kurssiin voi sisältyä myös yritysvierailuja
 • normaali kurssi, josta suoritusmerkintä S
 • kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa tunneilla sekä tehtävien tekemistä