Hakeminen Nokian lukioon

Tästä pääset vuoden 2020 Tampereen seudun lukioiden hakuoppaaseen.

 

Yleisiä hakuohjeita Nokian lukioon

  • Opiskelijat valitaan lukioon lukuaineiden keskiarvon perusteella. Keskiarvoraja Nokian lukioon on alimmillaan 7,3. Huomioi, että alin sisäänpääsyraja määrittyy aina hakijamäärän mukaisesti, se voi siis olla korkeampi kuin edellä mainittu alin mahdollinen keskiarvoraja.
  • Aloituspaikkoja on 145.
  • Nokian lukioon haetaan kevään toisen asteen yhteishaussa. Hakeminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa www.opintopolku.fi. 
  • Nokian lukioon hakevat täyttävät lukion ainevalintakortin peruskoulun oppilaanohjaajan avustuksella.  Ainevalintoja tehdessäsi mieti, mitä kieliä haluat opiskella lukiossa, valitsetko pitkän vai lyhyen matematiikan, haluatko opiskella fysiikkaa enemmän kuin yhden kurssin ja mitä ykkösille tarkoitettuja koulukohtaisia kursseja haluat valita.

Haku urheiluluokalle

  • Urheiluluokalle pyrkivä täyttää erillisen hakulomakkeen ainevalintakortin lisäksi ja palauttaa ne lukion kansliaan yhteishaun päättymiseen mennessä. Lomakkeen voi tulostaa Nokian lukion kotisivuilta.

Lukioon ilmoittautuminen ja paikan vastaanotto

  • Opiskelijoiden lukioon ottamista koskeva päätös julkaistaan koulun kotisivuilla sekä ulko-ovessa.
  • Paikka vastaanotetaan ilmoittautumalla opiskelijaksi lukiolla. Ota mukaasi alkuperäinen peruskoulun päättötodistus.

Uusien ykkösten laiteohje