Kansainvälisyys

Kiinnostaako kansainvälinen toiminta?

Kansainvälisyyskasvatuksen kursseilla tutustutaan kulttuurien väliseen viestintään ja opitaan suvaitsevaisuutta sekä perehdytään globaalikasvatuksen eri osa-alueisiin. Osa kursseista toteutetaan kansainvälisinä projekteina ja opintoretkinä ulkomaille.

Nokian lukio on mukana European School Network  - kouluverkostossa, johon kuuluu seitsemän suomalaista lukiota. ESN:n kautta voi lähteä lyhyeen vaihtoon toiseen eurooppalaiseen kouluun. ESN järjestää myös erilaisia projekteja, esimerkiksi tiede-, musiikki- ja urheiluleirejä.

Nokian lukio on lukuvuonna 2018 - 2019 mukana Euroopan parlamentin ja HYOL:in organisoimassa Ambassador School –hankkeessa. Hankkeeseen mukaan päässeet opiskelijat järjestävät EU-aiheisia tapahtumia lukuvuoden aikana. Näiden tapahtumien avulla on tarkoitus vahvistaa muiden lukiolaisten ja lähialueen nuorten tietoisuutta ja kiinnostusta unionia kohtaan. Hankkeeseen osallistuminen mahdollistaa matkan Ranskassa järjestettävään Euroscolaan keväällä 2019.