Opinto-ohjaus ja opiskeluhuolto

Opiskelija voi halutessaan varata ajan keskusteluun opinto-ohjaajan kanssa. Myös huoltajat voivat tarvittaessa olla yhteydessä opinto-ohjaajaan.

Koulu tarjoaa psykologin, terveydenhoitajan ja kuraattorin palveluita