Ylioppilastutkinto

Lukio-opinnot suoritetaan pääsääntöisesti kolmessa vuodessa.

YO-tutkinnon voi suorittaa hajautetusti, jolloin ylioppilaskirjoitukset voi aloittaa toisen vuoden keväällä, kun kyseisen aineen pakolliset kurssit on suoritettu.  

Ylioppilastutkinnon rakenne

Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Jos tutkintoa ei ole suoritettu määräajassa, se on kokonaisuudessaan uusittava.

Kaikille pakollinen: Kokelaan on valittava kolme pakollista koetta seuraavista:
Äidinkieli / Suomi toisena kielenä

Toinen kotimainen kieli

Vieras kieli

Matematiikka

Reaaliaineen koe

Tutkintoon tulee sisältyä 4 pakollista koetta, joista yhdessä (vieras kieli, toinen kotimainen kieli, matematiikka) täytyy suorittaa laajempi koe.

Tutkintoon voi sisältyä ylimääräisiä kokeita:

  • Toinen kotimainen kieli
  • Vieraan kielen kokeita
  • Matematiikka
  • Reaaliaineen kokeita

Leena Mattila