Opinto-ohjaus

Nokian lukiossa panostetaan hyvään, opiskelijalähtöiseen ohjaukseen. Tavoitteenamme on tukea ja kannustaa opiskelijoitamme koko opintopolun aikana niin, että jokainen opiskelija voi suunnitella opintonsa omien voimavarojensa mukaiseksi ja pystyy saavuttamaan tavoitteensa. Opinto-ohjauksesta vastaavat opinto-ohjaajat, mutta myös rehtorit, ryhmänohjaajat ja aineenopettajat osallistuvat ohjaukseen.

Opinto-ohjauksessa on kaksi pakollista kurssia, minkä lisäksi opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta. Opinto-ohjauksen kursseilla ja henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijaa tuetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilaskirjoitus- ja jatko-opintosuunnitelman laatimisessa.

 

Opinto-ohjaajat ja ohjattavat ryhmät lukuvuonna 2019 - 2020

Anu Jokinen 19A, 19B, 18A, 18C, 17A

Juha Sainio 17C (kurssimuutokset ja yo-asiat)

Tiia Viljakainen 19C, 19D, 19E, 18B, 18D, 17B, 17C, 17D, 16A, kaksoistutkintoryhmät