Opinto-ohjaus

Nokian lukiossa panostetaan hyvään, opiskelijalähtöiseen ohjaukseen. Tavoitteenamme on tukea ja kannustaa opiskelijoitamme koko opintopolun aikana niin, että jokainen opiskelija voi suunnitella opintonsa omien voimavarojensa mukaiseksi ja pystyy saavuttamaan tavoitteensa. Opinto-ohjauksesta vastaavat opinto-ohjaajat, mutta myös rehtorit, ryhmänohjaajat ja aineenopettajat osallistuvat ohjaukseen.

Opinto-ohjauksessa on kaksi pakollista kurssia, minkä lisäksi opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta. Opinto-ohjauksen kursseilla ja henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijaa tuetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilaskirjoitus- ja jatko-opintosuunnitelman laatimisessa.

 

Opinto-ohjaajat ja ohjattavat ryhmät lukuvuonna 2018 - 2019

 

Anu Jokinen (puh. 040 1334 120)

18A, 18C, 17A, 16C, 16D

 

Juha Sainio (puh. 040 7799 043)

17C

 

Tiia Viljakainen 1.1.2019 alkaen (puh. 044 4860 916)

18B, 18D, 17B, 17D, 16A, 16B, 15A