Kuraattori

Kuraattori on oppilashuollon työntekijä, joka toimii kouluilla sosiaalityön asiantuntijana ja tarjoaa matalan kynnyksen palveluja opiskelijoille ja heidän perheilleen. Yhteyttä kuraattoriin voi ottaa, jos opiskelijalla on tuen tarvetta esimerkiksi opiskeluun, elämänhallintaan, asumiseen ja talousasioihin, sosiaalisiin suhteisiin, tunne-elämään tai vapaa-aikaan liittyvissä asioissa. Opiskelijan kanssa käydyt keskustelut ovat luottamuksellisia. Kuraattori osallistuu myös lukion yhteisölliseen opiskelijahuoltotyöhön.

Nokian lukion kuraattorina toimii Salla Lehtinen. Kuraattori on tavattavissa Nokian lukiolla pääsääntöisesti keskiviikkoisin ja perjantaisin. Kuraattoriin saa yhteyden puhelimitse, Wilman kautta tai sähköpostilla. (p. 040 1334751, salla-maria.lehtinen@nokiankaupunki.fi)